23 999 308         info@iv8.lv
Grozs ir tukšs

Noteikumi un nosacījumi

NOTEIKUMOS UN NOSACĪJUMOS LIETOTIE TERMINI

Pārdevējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IV8" vienotais reģistrācijas numurs 45403052306, juridiskā adrese Jaunceltnes iela 35-24,Aizkraukle,LV-5101, faktiskā adrese Ernesta Birznieka-Upīša iela 28,Rīga-1050 tālrunis 23999308, e-pasts info@iv8.lv

Patērētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;

Pircējs — persona, kura veic preču iegādi Pārdevēja Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;

Prece — jebkura lieta, kuru Pārdevējs piedāvā vai pārdod Patērētājam caur šo interneta vietni;

Ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā Ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

Normatīvie akti — Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu", Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti;

Garantija — Ražotāja, Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka Prece vai pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un Ražotājs, Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos;

Lietošanas noteikumi — Ražotāja vai Pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot Prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu Patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Cenas — Interneta vietnē norādītās Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod Preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par Preces piegādi;

Interneta vietne — Pārdevēja interneta vietne www.iv8.lv;

Puses — Pārdevējs un Pircējs;

Vispārējie noteikumi un nosacījumi — šie noteikumi (Interneta vietnes vispārējie noteikumi un nosacījumi).

Akcijas! Cena neattiecas uz juridiskām personām.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

1.2. Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.

1.3. Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.

1.4. Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.

1.5. Apskatāmo preču attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no piedāvātās Preces.

1.6.Akijas preces cenas neattiecās uz uzņēmumiem!!!

Noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanu

Atteikuma tiesības:

1.Jums ir tiesības 14(četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atteikties no šī līguma,neminot iemeslu,ja neesat vienojušies ar pārdevēju par garāku termiņu.

2.Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām,sākot no dienas,kad jūs esat ieguvis vai trešā persona,kas nav pārvadātājs,ko jūs esat norādījis sanemot pirkumu valdījumā.

3.Lai izmantotu atteikuma tiesības,jums ir jāinformē mūs SIA"IV8"(piemēram,pa pastu nosūtot vēstuli vai e-pastu),juridiskā adrese:Jaunceltnes iela 35-24,Aizkraukle,LV-5101,tālruņa numurs:23999208,e-pasta adrese:info@iv8.lv par lēmumu atteikties no šā līguma,vai atteikuma veidlapu(atteikumaveidlapa lejuppielādei pieejama šeit).

4.Lai atteikuma termiņš būtu ievērots,pietiek,ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma radītās sekas:

5.Ja jūs atteiksieties no šā līguma,mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās,tostarp arī piegādes izmaksas(izņemot papildu izmaksas,kas radušās tādēļ,ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu ,kas nav mūsu piedāvātais standarta piegādes veids) un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas,kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma.Atmaksāšana tiks veikta,izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli,kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam,ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darī citādi.Jebkurā gadījumā saistība ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda maksa.

6.Jums preces jānodot WWW.iv8.lv interneta veikalā Ģertrūdes iela 57,Rīga,LV-1011,bez nepamatotas kavēšanās un jebkura gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas,kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma.Termiņš būs ievērots ,ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz interneta veikala adresi Ģertrūdes iela 57,Rīga,LV-1011pirms 14 dienu termiņa beigām. 

Uzmanību! Ņemiet vērā preces,kas sūtītas pa pastu,to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojajumus,ka arī komplektācijas saturu.Gadījumos,kad sūtot preci uz SIA"IV8"interneta veikalu izmantojot kurjerpastu,konstatēs preces bojājumus vai neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi,Jūs tiksiet informēts un tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija.Tāpēc iesakām labak preci nodot klātienē,Ģertrūdes iela 57,Rīga,LV-1011.

7.Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

8.Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos,ja preces izmantotas nevis tāpēc,lai konstatetu šo preču raksturu īpašības un darbību,bet citos nolūkos.

Atceries! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā,patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl,ciktāl tās nepieciešams preces pārbaudei(tikpat lielā mērā,cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).Piemēram,portatīvajiem datoriem iepazīties vizuāli neveicot nekādas darbības,tai skaitā aktivizējot uz datora preinstalētu operētājsistēmu;mobilajiem telefoniem-neieslēgt,neievietot SIM karti un neveicot zvanus,nesinhronizējot datus utt.Izmantojot atteikuma tiesības,Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu,kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto,par tādu preces lietošanas atteikuma tiesību izmantošanas termiņā,kas nav savienojama ar labas ticības principu,kā arī par preces vērtības,kvalitātes un drošuma samazināšanos. 

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

9.Ministru kabineta 2014.gada20.maija noteikumu Nr.255"Noteikumi par distances līgumu"22.punktā noteiktajos gadījumos,tajā skaitā,ja:

  • prece vai pakalpojumu cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām,kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
  • prece ir izgatavota pēc patērētāja norādījumie vai prece ie nepārprotami personalizēta;
  • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzās garantījas termiņš
  • patērētajs ir atvēris iepakojumu precei,kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
  • prece tās īpašību dēļ pēc iegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
  • patērētājs ir pieprasījis pārdevējam ierasties un veikt steidzamus remotdarbus vai tehniskās apkopes darbus.Ja pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs,ierodoties pie patērētāja,sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces,kas nav nepieciešamās rezerves daļas,lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus,atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
  • patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu,vai datorprogrammu iepakojumu;
  • līgums noslēgts par digitālā satura piegādi,kas netiek piegādāts patstāvīgā datu nesējā,un ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinajumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskam personām.

Neaizmirsti pievienot pirkuma apliecinošu dokumentu un atteikuma veidlapu.

Garantija.

1.Visām pirktajām www.iv8.lv precēm ir ražotāja garantija.

2.Ražotāja noteiktais garantījas termiņš dažām precēm ir atšķirīgs,tas var būt pat līdz pieciem gadiem.

3.Ja preces ražotājs būs noteicis konkrētai precei garantijas termiņu īsāku par diviem gadiem,Jūs likumiskās garantījas ietvaros esat tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. 

4.Pretenzījas pieteikšanas tiesības ir spēkā,ja prece tiks izmantota tikai paredzētajam mērķim un tikai mājsaimniecībā.

5.Juridiskām personām,kas nav Patērētājs,tiek nodrošināta tikai Ražotāja noteiktā garantija.

6.Atceries! Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā,ja Jūs varat uzrādīt:

6.1.pirkuma apliecinošu dokumentu(čeks,pavadzīme);

6.2.ražotāja vai izplatītāja garantijas karti(gadījumā,ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā);

6.3.informāciju par sertificētajiem ražotāja servisa centriem varat atrast,ražotāja vai izplatītāja garantijas kartē,zvanot ražotāja pārstāvniecībai vai uz preces iepakojuma norādītajam izplatītājam,vai zvanot mums pa telefonu 23999308,vai rakstot uz e-pastu:info@iv8.lv

7.Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem(preces aksesuāri),barošanas elementiem(baterijas,akumulatori),piederumi kuriem ir ierobežots resurss(drošinātāji,mikrafons,austiņas).

8.Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā,ja:

8.1.bojājumi,kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ;

8.2.precei ir garantijas plombu,sērijas numuru bojājumi;

8.3.prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav eksplutēta tā,kā ir norādīts lietošanas instrukcijā;

8.4.prece,kas bojāta lietotāja dēļ(saskrapētas,salauztas konstrukcījas,saplaisājis ekrāns,ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās,nepareiziem līdzekļiem kopta prece,ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti,ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas,kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju);

8.5.ja bojājums būs radies barojošā sprieguma,telekomunikāciju,kabeļu tīklu neatbilstības ražotāja noteiktajiem standartiem,strauju temperatūras svārstību dēļ,kā arī citu ārējo faktoru dēļ(kvēpi,dūmi,putekļi,mitrums,triecieni,skrapējumi);

8.6.ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;

8.7.dabiska elementu nolietojuma gadījumos;

8.8.ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki,piederumi un rezerves daļas,kā arī izejmateriāli(kātridži,toneri u.c.),ko ražotajs nav sertificējisl ietošanai ar noteikto preci,un ja tas būs izraisījis šīs preces bojājumus;

8.9.papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota(savienojošiem kabeļiem,lādēšanas ierīcēm,pultīm,austiņām,baterijām);

8.10.ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem(ja konkreta prece nav paredzēta šādiem nolūķiem);

8.11.garantija nedarbojas,ja radušies bojājumi nepareizas transportēšanas rezultātā.

9.Gadījumā ,ja prece ir sabojājusies,Jums ir šādas iespējas:

9.1.doties uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru(līdzi ņemot pirkuma apliecinošu dokumentu un garantijas talonu).

10.Gadījuma,kad garantijas apkalpošana nav spēkā,bet klients atsakās no maksas remonta,tad klientam ir jāsedz diagnostikas izmaksas,un klients saņem servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojajumiem,ja klients piekrīt maksas remontam ,tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz.

Neskaidrību gadījumā zvani mums pa tālruni 23999308,Jūs uzklausīs un ieteiks labāko risinājumu,vai ierasties personīgi Ernesta Birznieka-Upīša iela 28,Rīga-1050,darba dienās no 11.00-17.30(līdzi ņemot pirkuma apliecinošu dokumentu un garantijas talonu)

Sūdzības pieteikšana un izskatīšanas kārtība.

Sūdzības par preču kvalitāti  lūdzam iesniegt elektroniski,nosūtot uz e-pasta adresi info@iv8.lv vai  rakstveidā,nosūtot uz adresi Ernesta Birznieka-Upīša iela 28,Rīga-1050.Sūdzību izskatīs 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas,atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet,tad Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvu strīdu risināšanas iespējas,iesniedzot pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu.

 Ir jānorāda šāda informācija:

-vārds,uzvārds,kontaktinformācija;

-iesnieguma iesniegšanas datums;

-strīda būtība,prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

-informācija par strīdu risināšanas procesu:https://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process -

informācija par ārpustiesas strīdu risinatāju datubāzi:http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze -informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaitē:https://webgate.ec.europa.eu/ord/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LV

 

Strīdu risināšana

No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.


Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu