23 999 308         info@iv8.lv
Grozs ir tukšs

Konfidencialitātes politika

1. Konfidencialitātes politika

1.1.Peronas datu apstrādes pārzinis ir SIA"IV8", reģistrācijas numurs: 45403052306, juridiskā adrese: Jaunceltnes iela 35-24,Aizkraukle,LV-5101.Par personu datu apstrādi saistītajos jautājumos rakstiet info@iv8.lv ,vai nāciet uz biroju Ģertrūdes iela 57,Rīga.Mēs apņemamies aizsargāt Jūsu privātumu.

1.2. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pārdevēja interneta vietni www.IV8.lv(turpmāk - Interneta vietne), kura pieder un kuru pārvalda Pārdevējs.

1.3. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pircēju jeb šīs Interneta vietnes lietotāju personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.

2. Datu ieguve un izmantošana

2.1. Par personas datiem uzskatāma informācija, kuru ar Pārdevēja un Pircēja piekrišanu Pārdevējs saņem no Pircēja, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, ka arī, lai turpmāk sazinātos ar Pircēju (Jūsu vārds uzvārds,personas kods,dzīves vietas vai piegādes adrese,telefona numurs,e-pasta adrese).

2.2. Pircēju datu iegūšana notiek tad, kad Pircējs sniedz kontaktinformāciju vai citus datus šajā Interneta vietnē.

2.3. Visi Pircēja personiskie dati ir konfidenciāli, izņemot gadījumus, kas ir aprakstīti normatīvajos aktos.

2.4. Pārdevējs savāc arī citus datus, kuri nav attiecināmi uz konkrētu personu — dzimums, vecums, saziņas valoda, atrašanās valsti — kuri tiek vākti tikai statistikas nolūkos.

2.5. Izmantojot iegūtos datus, Pārdevējs var informēt Pircēju par precēm, notikumiem un jaunumiem, kas ir saistīti ar Interneta vietni.

2.6. Jebkurā laikā Pircējs var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, ja nevēlas saņemt informāciju par preci, notikumiem un jaunumiem.

2.7. Pircēja dati tiek izmantoti veicot preču piegādi un pildot saistības, kas izriet no preču pirkuma līguma.

2.8. Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību.

3.Personas datu apstrāde

3.1.Pircēja personas datus izmantojam šādiem mērķiem:

3.1.1.identificēt Jūs,kā pircēju un preču saņēmēju;

3.1.2.pavadzīmes vai rēķina sagatavošanai;

3.1.3.preču piegādei;

3.1.4.preču atgriešanai vai maiņai;

3.1.5.pirkuma naudas atgriešanai;

3.1.6.garantijas saistību izpildei;

3.1.7.klientu sūdzību izskatīšanai un apstrādei.

4. Izmaiņas datos

4.1. Klienta datus ir iespējams aplūkot Interneta vietnē

4.2. Pārdevējs apņemas nodrošināt iegūto klienta datu pareizību un atbilstību.

4.3.Pircējs var pieprasīt labot nepareizus vai neprecīzus personas datus.

4.4.Pircējs var dzēst savus personas datus,izņemot gadījumus ,kad likums mums pieprasa saglabāt tos.

4.5.Atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu datu apstrādei.

4.6. Par datu maiņu Pircējs informē Pārdevēju caur e-pastu info@iv8.lv

5. Piekļuve datiem

5.1.Pircēja dati var tikt nodoti trešajai personai-ja noformē līzingu,bankai-norēķinu ietvaros,lai nodrošinātu pakalpojumu (piegādatu preci ar kurjeru vai pakomatu).

5.2. Pārdevējs var atklāt Pircēju datus, ja ir pamats uzskatīt, ka:

5.2.1. šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citai personai vai arī Pārdevējam, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs Interneta vietnes lietotājus un/vai personas;

5.2.2. tas jādara ņemot vērā normatīvo aktu prasības, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes.

5.3. Pircējam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

5.3.1. kādas ziņas par viņu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad tika veiktas pēdējās datu izmaņas;

5.3.2. kādam mērķim tika veikta datu apstrāde, ziņas par datu saņēmējiem.

6. Interneta Protokola adrešu izmantojums

6.1. IP adrese ir skaitļu virkne, kas automātiski tiek piešķirta datoram ik reizi, kad lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam, pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt lietotāja datoru.

6.2. Pārdevējs var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. Pārdevējam nav mērķa pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms.

6.3. Pārdevējs var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tiek uzskatīts par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt Interneta vietni vai citus lietotājus.

7. Sīkdatnes

7.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs dara savu sesiju laikā. Sīkdatnes nesatur nekādu personu identificējošu informāciju, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.

7.2. Pārdevējs lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes.

8. Drošība

8.1. Pārdevējs izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.

8.2. Piekļuve interneta vietnes lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem Pārdevēja darbiniekiem. Pārdevējs veic aizsardzības pasākumus, tomēr nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos.

9.Personas datu glabāšanas ilgums

Personas datus glabājam tikai tik ilgi,cik nepieciešams,lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus,ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta piemērojamiem normatīvajiem aktiem,vai kamēr ir spēkā klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei,ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

10. Saistošie nosacījumi

Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, Interneta vietnes lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka Pārdevējam ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.

11. Izmaiņas

SIA"IV8"ir tiesības vienpusēji veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšējā brīdinājuma.Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā.


Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu